• Aktualności

Artykuły spożywcze na stoiskach Wystawców

Zgodnie z zaleceniem Kanclerza Politechniki Poznańskiej podczas XXI Targów Pracy prosimy o niedystrybuowanie artykułów spożywczych z wyłączeniem cukierków.