• Rekomendacje

Volkswagen Poznań

Aktualna sytuacja na rynku pracy wymaga od pracodawców niestandardowego podejścia do procesu rekrutacji i pozyskania kandydatów. Umieszczanie ogłoszeń oraz reklama medialna nie wystarczą, aby przyciągnąć nowych pracowników do swojego zespołu. Dla nas ważny jest bezpośredni kontakt z młodymi i ambitnymi inżynierami, który jest możliwy m.in. dzięki Targom Pracy corocznie organizowanym na Politechnice Poznańskiej. Dobra organizacja i przyjemna atmosfera sprzyja rozmowom, a lokalizacja targów ułatwia studentom dotarcie, co wpływa na satysfakcjonującą frekwencję w trakcie targów.